Vochtproblemen: hoe zit het met de verzekeringen?

Vochtproblemen: Hoe zit het met de verzekeringen?

12 maart 2019

Gaande van muffe geuren en schimmels, tot zelfs een verminderde stabiliteit: vochtproblemen kunnen heel wat schade aanbrengen aan je huis. Ze kunnen de marktwaarde van een gebouw drastisch verlagen, zeker als de problemen langere tijd duren.

Het is dus belangrijk om vochtproblemen zo snel mogelijk te behandelen, voor de schade escaleert. Maar vochtbestrijding kan best duur zijn. Kan je beroep doen op verzekeringen voor een tussenkomst?

In welke gevallen is er tussenkomst?

De meeste verzekeringspolissen voorzien geen tussenkomst bij vochtproblemen, maar brandverzekeringen dekken wel bepaalde vormen van vochtschade.

Eventuele schadevergoedingen hangen af van het soort schade en de oorzaak ervan. Problemen die veroorzaakt worden door de ligging van het gebouw of door een fout van de bewoners, worden niet gecompenseerd. Als een woning of ruimte bijvoorbeeld onvoldoende geventileerd wordt, kan er condensatie optreden. Het is dus belangrijk dat bewoners in de eerste plaats zelf goed zorg dragen voor hun woning, want bij opstijgend vocht, condensatie of schade door werken is er meestal geen verzekeringstussenkomst.

Bij bepaalde oorzaken wordt er vaak wel een schadevergoeding voorzien, zoals bij een lek of water dat via het dak binnen sijpelt. Daarbij wordt gekeken of de bewoners de schade hadden kunnen voorkomen of beperken. Je kan bijvoorbeeld beroep doen op een vergoeding als het om een verborgen lek gaat, niet om een lek waarvan je al langer wist dat ze problemen veroorzaakte. Vochtproblemen beginnen immers meestal klein, maar kunnen snel escaleren. Om die reden is het belangrijk dat je als bewoner snel en gepast reageert.

Wanneer een externe partij verantwoordelijk is voor de schade, wordt die aansprakelijk gesteld. Als je bijvoorbeeld vochtschade hebt door een lek bij je buurman, dan moet die de schade in je huis compenseren.

Wat wordt vergoed?

Belangrijk is dat verzekeringen enkel tussenkomen voor gevolgschade, en dus geen vergoeding bieden voor de oorzaak van de problemen. Als je bijvoorbeeld vochtschade hebt aan een muur door een lek, dan kan je een schadevergoeding vragen voor de schade aan die muur, maar er zal geen tussenkomst zijn om de lek te herstellen.

Verzekeringen zullen vooral tussenkomen bij plotse schade, bijvoorbeeld bij hevige regenval. Dat is de belangrijkste overweging bij eventuele terugbetaling door de verzekering: is het probleem er plots, of kenden de bewoners de problemen al langer en hadden ze eerder kunnen ingrijpen?

Heb je vochtproblemen?

Heb je vochtschade en wil je weten waar je aan toe bent qua kosten? Om te weten of je aanspraak kan maken op een schadevergoeding, moet je laten vaststellen wat de oorzaak is van je vochtproblemen en wie of wat er verantwoordelijk voor is. Je neemt daarbij best contact op met je verzekeringsagent voor uitsluitsel.

Als bewoner moet je bij vochtproblemen hoe dan ook snel optreden, om je kans op mogelijke verzekeringstussenkomst niet in het gedrang te brengen. Aquaproved heeft een unieke expertise voor de diagnose en bestrijding van vochtproblemen. Contacteer ons en we helpen je graag verder met een gepaste analyse en behandeling.

Vraag uw gratis diagnose aan

Contacteer ons vandaag nog en zet de eerste stap naar een grondige oplossing van vochtproblemen.
Vraag hier je gratis diagnose aan.